image
پارک ملی لوآنگوا در جنوب زیمبابوه و ۱۰۰ کروکودیل گرسنه که ناگهان دسته ای از اسب های آبی را می بینند.وقتی دزدان به خانه خانم پلیس آبادانی زدند

image
«جاسم» که با اطلاع از دستگیری همدستانش فراری شده بود روز دهم اسفندماه زمانی که قصد داشت سوار بر قطار از شهر خارج شود توسط مأموران دستگیر شد.

تصادف مرگباری که 5جوان را لحظاتی قبل از تحویل سال به کام مرگ کشاند

image
کمنر از یک ساعت خبر در زادگاه آن جوانان-شهر داریون- می پیچد.شایعه پشت شایعه که تعداد کشته شدگان را تا 10 نفر نیز می رساند .همین امر موجب می شود تا بسیاری از خانواده هایی که اطلاع داشتند فرزندشان عزم تخت جمشید کرده اند به سمت محل تصادف حرکت کنند.
Copyright 2002-2012 Parsfootball.com - All rights reserved
Powered by RasaRayane.Com